VVD: zoek de oplossing van het stikstofprobleem vooral in innovatie

Stikstof is een heet hangijzer sinds de Raad van State in mei bepaalde dat het systeem waarmee de overheid de uitstoot reguleerde in strijd is met natuurwetgeving. Sindsdien ligt de vergunningverlening voor projecten die leiden tot stikstofuitstoot vrijwel stil. Het gaat om duizenden projecten, van het uitbreiden van veehouderijen, de aanleg van wegen tot het bouwen van woningen.

 

Deze uitspraak heeft verstrekkende gevolgen voor bouw- en infra bedrijven en voor boeren. Dat de provincie Overijssel de eerder genomen stikstofmaatregelen in heeft getrokken, nadat boeren naar Zwolle trokken om te protesteren, vindt woordvoerder Landbouw en Natuur Gert Brommer een verstandig besluit. Door dit besluit is er tijd en ruimte ontstaan om met de sector in overleg te gaan. Niet alleen de boeren zijn de dupe van de stikstofcrisis maar ook bouw en infrabedrijven maken zware tijden door. Ook met deze sector moeten we om de tafel gaan. Woordvoerder Lex Schukking: ‘ABN Amro berekende al een omzetverlies van 14 miljard voor de komende vijf jaar waarbij 70.000 banen op de tocht staan. Een tweede bouwcrisis staat voor de deur, haast is dus geboden'. Het is essentieel dat er goede metingen plaatsvinden van stikstof in de lucht en op de grond. Er moet precies in kaart worden gebracht welke bron welke depositie veroorzaakt. Zonder betrouwbare metingen blijft er onzekerheid en dat is het laatste wat boeren en bouw- en infrabedrijven nodig hebben, daarbij is dit nodig om betrouwbaar beleid te maken. 


De VVD Overijssel ziet vooral een oplossing in innovaties. Daarvoor is het nodig om uitvindingen ‘die op de plank liggen’ met spoed toe te staan. Procedures vertragen de toepassing van innovaties, zoals bijvoorbeeld het ‘koetoilet’, waarbij urine op een speciale manier wordt gescheiden van mest. Het Rijk moet dat snel toestaan. ‘Laten we de oplossingen vooral ophalen uit het werkveld, op deze manier creëer je draagvlak, iets wat onmisbaar is gezien de impact van de problematiek.'