Noodoproep VVD: vestigingsklimaat in Twente onder druk door ontbreken snelle treinverbinding randstad

Tijdens de Statenvergadering van woensdag 16 oktober dient te VVD een motie in om een lobby te starten met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NS en de Duitse partners om de aanleg van een hogesnelheidslijn via het traject Twente Centraal gerealiseerd te krijgen. 

Volgens woordvoerder Verkeer en Vervoer Lex Schukking is een ultrasnelle verbinding tussen Amsterdam en Berlijn van levensbelang voor Twente. ‘Niet alleen omdat we dan veel sneller in Berlijn zijn, maar het brengt Twente ook veel dichter bij Amsterdam. Dat is voor deze regio van grote sociaaleconomische betekenis’. 
Twente heeft een krachtige economie met een grote potentie voor doorontwikkeling. Om deze doorontwikkeling te kunnen realiseren is een goede en snellere verbinding over het spoor met de randstad een belangrijke basisvoorwaarde. Lex Schukking: ‘Op dit moment zie je de talenten, jonge gezinnen en hoger opgeleiden vertrekken uit de regio doordat een goede en snelle aansluiting met de randstad ontbreekt’. 


In het recent verschenen rapport ‘Twents Rentmeesterschap Nieuwe Stijl’, geschreven door Han ten Broeke, is het een van de belangrijkste wensen van ondernemers dat Amsterdam op een uur bereikbaar zou moeten zijn vanaf Twente en dat een goede en snellere bereikbaarheid over het spoor een belangrijke basisvoorwaarde is voor een goed (internationaal) vestigingsklimaat voor werkgevers en werknemers is in Twente. Lex Schukking: ‘Laten we als politiek de handen ineenslaan en dit voor elkaar zien te krijgen’!