VVD: maatregelen stikstofproblematiek niet onevenredig hard laten landen in één sector

Stikstof is een heet hangijzer sinds de Raad van State in mei bepaalde dat het systeem waarmee de overheid de uitstoot reguleerde in strijd is met natuurwetgeving. Sindsdien ligt de vergunningverlening voor projecten die leiden tot stikstofuitstoot vrijwel stil. Het gaat om duizenden projecten, van het uitbreiden van veehouderijen, de aanleg van wegen tot het bouwen van woningen.

 

De commissie Remkes heeft afgelopen woensdag haar aanbevelingen gepresenteerd inzake de stikstofproblematiek en nu is het aan de politiek om daarin keuzes te maken. Het adviesrapport maakt duidelijk dat er geen panklare oplossing is voor de stikstofcrisis. Van de bouw tot het verkeer en van veehouderijen tot de industrie: overal waar stikstofuitstoot plaatsvindt, moet de uitstoot omlaag, adviseert de commissie Remkes. Het ministerie van Landbouw en de twaalf provincies moeten voor elk van de 118 stikstofgevoelige Nederlandse natuurgebieden in kaart brengen hoe groot de stikstof schade daar is en welke bronnen rondom dat natuurgebied stikstof uitstoten. 


Voor de VVD-Overijsel staat voorop dat er keuzes gemaakt moeten worden die bewezen effectief zijn én niet onevenredig hard landen in één sector. Het rapport stelt dat er van veel onderwerpen nog meer gegevens in kaart gebracht moeten worden om vervolgens verder in discussie te gaan over de te nemen maatregelen om de vergunningverlening voor de bouw van woningen en aanleg van wegen weer op gang te brengen. ‘Alleen zo kunnen we ons een weg uit het woningtekort bouwen’, aldus woordvoerder PAS Lex Schukking’.