VVD Overijssel dient motie in voor prominentere rol Volkscultuur op de Cultuuragenda

Tijdens de Statenvergadering van woensdag 13 november jongstleden heeft de VVD met overweldigend succes de eerder aangekondigde motie  Volkscultuur ingediend. 


Dankzij de motie krijgt Volkscultuur in het nieuwe cultuurbeleid 2021-2026 van de provincie Overijssel een prominentere plek! Met name het Immateriële erfgoed waartoe de Volkscultuur behoort vervult een belangrijke rol bij de inwoners van onze provincie. Zij zijn trots op hun dorp, stad of regio en de daarmee verbonden tradities. Als voorbeeld noemt Cultuurwoordvoerder Dinand Leferink de Twentse Carnavalsoptochten en het Corso’s in de Kop van Overijssel, het zijn de parels in onze provincie, onderdeel van ons Overijssels’ DNA. 


Het is belangrijk dat er in het nieuwe beleid nadrukkelijk nog meer een koppeling wordt gemaakt met de regionale identiteit van Overijssel. “We willen dat de provincie bijdraagt aan initiatieven die Overijssel nog mooier maakt. Dit maakt Overijssel niet alleen aantrekkelijk voor haar inwoners, maar ook voor bezoekers van buiten”, aldus Leferink. 

Het bevordert de saamhorigheid, verbondenheid en noaberschap, iets waar de inwoner van Overijssel aan gehecht is en die bij onze identiteit hoort. Naast het ondersteunen van de volkscultuur blijft voor de VVD Overijssel het stimuleren van cultuureducatie en talentontwikkeling belangrijke pijlers in het Overijsselse cultuurbeleid.


De motie van het VVD sluit nauw aan op de voorgestelde uitgangspunten van het Ministerie voor Onderwijs en Wetenschap 2021 -2024 en het Coalitieakkoord “Samen bouwen aan Overijssel”. Niet verwonderlijk dat alle partijen, op de PvdD na, voor hebben gestemd of de motie mee hebben ingediend.