Zorgt onverwoestbaar stofje PFOS voor vertraging op bouw- en infraprojecten in Overijssel? VVD wil antwoorden


VVD-Overijssel wil duidelijkheid over de mogelijke gevolgen voor de uitvoering van projecten in Overijssel na mediaberichten over een ‘onverslaanbaar’ vervuilend stofje PFOS. De afgelopen dagen is door verschillende media bericht over PFOS, een ‘onverslaanbaar’ vervuilend stofje. De branchesectoren worden - na de PAS - opnieuw geconfronteerd met aanvullende eisen en regels die belemmerend kunnen werken. Dit terwijl er nog veel onzekerheid is en er onvoldoende laboratoria zijn om de analyses, naar dit stofje, uit te voeren. De kans is groot dat dit verlammend en vertragend werkt op de uitvoering van projecten in de bouw- en infrasector. 

Fractievoorzitter Regien Courtz: “Wij zijn benieuwd naar de gevolgen van deze nieuwe regels en willen geen vertragende werking op woningbouw- en wegenprojecten in onze provincie. Daarom stelt de VVD schriftelijke vragen aan het College waarin zij duidelijkheid vraagt over de mogelijke consequenties voor de uitvoering van projecten in Overijssel en welke inzet er vanuit het College wordt gepleegd richting het Ministerie”.