VVD spreekt zorg uit voor mogelijke gevolgen vrachttaks voor de regio

In het regeerakkoord is afgesproken dat rekeningrijden voor vrachtwagens 'zo snel mogelijk' wordt ingevoerd. De VVD wil juist dat de heffing zo beperkt mogelijk wordt ingevoerd. "Het regeerakkoord is de enige reden waarom we dit doen”, aldus VVD-Kamerlid Remco Dijkstra tijdens een debat over de vrachttaks. “Het doet niets voor files, niets voor het milieu, het is slecht voor verkeersveiligheid en er worden amper minder kilometers gereden.”

De provincie Overijssel heeft in september jongstleden toegezegd aan te dringen bij het Rijk op een onderzoek naar de effecten van kilometerheffing voor vrachtwagens. Dit op initiatief van de VVD. De VVD is bang dat als het rekeningrijden op snelwegen wordt ingevoerd, veel verkeer zich verplaatst naar provinciale- en lokale wegen. Dat kan gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van Overijsselse dorpen
 en de Overijsselse economie. Portefeuillehouder Verkeer en Vervoer Lex Schukking spreekt zijn zorg uit: "Het bedrijfsleven in Overijssel is sterk afhankelijk van transport over de weg. Door deze maatregelen wordt onze regio wellicht minder aantrekkelijk als vestigingsgebied voor transport gevoelige bedrijven". 

Mocht de vrachttaks ingevoerd worden en Overijssel moet hieraan onevenredig bijdragen omdat vrachtwagens in deze regio meer kilometers moeten maken, kan het voorstel van de Dutch Tech-Zone, om de gelden terug te laten vloeien naar de regio, interessant zijn.