Wederom Haagse druk op verbetering N35

Al jaren staat de verbetering van de N35, het ‘karrenspoor’ tussen Twente en Zwolle hoog op de VVD-agenda. Dinsdag 25 juni diende de landelijke VVD (Remco Dijkstra) samen met PVV en CDA een motie in die oproept zo snel mogelijk uitvoering te geven aan de eerdere motie die de N35 tot prioriteit stelde en samen met de provincie tot een sluitende begroting te komen.De VVD-fractie in Overijssel is erg blij met dit Haagse initiatief!


Ook in het coalitieakkoord is de regionale mobiliteits-corridor Zwolle-Enschede opgenomen als belangrijkste opgave. 
Er wordt de komende jaren 120 miljoen gespaard voor de N35 om zo fors te kunnen co-financieren. Dat dit is vastgelegd in het coalitieakkoord is een grote winst. ‘We roepen gemeenten, inwoners en ondernemers op om samen de lobby richting Den Haag te blijven inzetten met als doel de N35 veiliger en vlotter te maken’, zegt portefeuillehouder Verkeer en Vervoer Lex Schukking. ‘Het is de levensader voor Overijssel, cruciaal voor onze economie en werkgelegenheid. Fijn dat er wederom stappen zijn gezet om de N35 2x2 baans en 100 kmp/u te maken’.