VVD maakt zich zorgen over economische gevolgen uitspraak RvS inzake PAS

De Raad van State heeft een streep gezet door het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Op 29 mei hebben Statenleden de mogelijkheid gekregen, vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten naar aanleiding van de uitspraak van De Raad van State. 

Met deze uitspraak lijkt het erop dat economische ontwikkeling in onze provincie voorlopig op slot zit. De aanleg van wegen loopt hierdoor gevaar, wijzigingen in bestemmingsplannen, maar ook het bouwen van bijvoorbeeld een nieuwe veestal. Ook de vrijstelling voor beweiden en bemesten blijkt in strijd met de Europese Habitatrichtlijn.
 Deze uitspraak is een zwarte dag voor de economie van Overijssel’, aldus woordvoerder Landbouw en Natuur Gert Brommer.


Wat is PAS
Om de natuur te beschermen geldt een vergunningplicht voor activiteiten waarbij stikstof wordt uitgestoten. Bijvoorbeeld bedrijfsuitbreidingen en de aanleg van een nieuwe weg. De vergunningplicht leidt tot schonere productietechnieken waardoor de stikstofuitstoot daalt. De PAS brengt economische ontwikkeling en natuurherstel samen, door enerzijds de natuur te herstellen en anderzijds ruimte voor uitbreiding zorgvuldig te berekenen en te verdelen. Omdat de natuurherstelmaatregelen van de PAS, zorgen voor minder stikstof in de natuur, ontstaat ontwikkelingsruimte voor nieuwe economische activiteiten. 
Op basis van de PAS wordt, vooruitgelopen op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden. Er wordt dus alvast toestemming gegeven voor de activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor deze gebieden. ‘Die toestemming vooraf mag niet’, aldus de Raad van State.