Welverdiend!

Tijdens de ALV van de Regio Oost heeft Jeannette Rikkink, uit handen van Klaas Dijkhoff, de mr. D.U. Stikker Plaquette mogen ontvangen.


Jeannette heeft een enorme staat van dienst in de politiek. Als tiener komt Jeannette voor het eerst in aanraking met de politiek en in 1986 wordt ze gekozen als raadslid voor Democratisch Denekamp. Na vier jaar raadslid, vier jaar fractievoorzitter en vier jaar wethouder te zijn geweest stapt Jeannette, met de gemeentelijke herindeling in het zicht, in 1998 over naar de VVD. Vervolgens is ze voor de VVD in de Gemeente Dinkelland commissielid, raadslid en fractievoorzitter. Na 12 jaar heeft ze plaatsgemaakt voor de jongere garde binnen de VVD-fractie van Dinkelland. Vervolgens heeft ze zich in 2011 kandidaat gesteld voor de VVD in Provinciale Staten. Ze heeft twee periodes deel uitgemaakt van de Statenfractie. Jeannette heeft onder andere aan de wieg gestaan van de nieuwe Omgevingsvisie en het Samen Werkt Beter Project. De portefeuille Ruimte & Water vormde een mooie basis voor haar huidige uitdaging binnen het Waterschap. In de politiek voelt Jeannette zich als een vis in het water! Verbindingen aangaan met mensen, bruggen bouwen dat is haar op ’t lijf geschreven. Jeannette nogmaals dank voor je enorme betrokkenheid! 


Ook reikte Klaas Dijkhoff een mr. D.U. Stikker Plaquette uit aan Ad Nijhuis, Mike Waltmans, Conny Bieze- van Eck en Anja Prins. Van harte gefeliciteerd!