VVD: ‘Haal Eurovisie Songfestival naar Overijssel’

De Overijsselse VVD-woordvoerders Dinand Leferink en Kees Hofstee, respectievelijk woordvoerders Cultuur en Economie, gaan een serieuze poging wagen het Eurovisie Songfestival naar Overijssel te halen. Leferink; “Er zijn meerdere redenen om het Songfestival naar Overijssel te halen. Niet alleen vanuit cultureel oogpunt maar zeker ook vanuit economisch oogpunt is het zeer interessant”. 

Leferink en Hofstee zijn van mening dat het binnenhalen van het Songfestival naar Overijssel een enorme impuls geeft aan de bekendheid van onze provincie. Het zal mede door de komst van vele nationale- en internationale gasten en een grote hoeveelheid pers een stimulans zijn voor onze toeristische sector en voor de economie van Overijssel in het algemeen. Het is zeer bemoedigend dat de eerste locatiehouder zich heeft gemeld. Toni Dennenboom van de IJsselhallen in Zwolle gaf zondag in de media aan graag onderdak te bieden aan dit fantastische festijn. 

Ook qua historie heeft Overijssel een aardige staat van dienst aangaande de Overijsselse inbreng aan het Eurovisie Songfestival. Ilse de Lange (Almelo) behaalde de 2eplaats in 2014 met The Common Linnets en dit jaar ook nog eens mentor van Duncan. Marga Bult (Denekamp, tegenwoordig woonachtig in Brabant) destijds deelnemer met ‘Rechtop in de Wind’. En natuurlijk ook dit jaar weer veelvuldig in de landelijke media zangeres Getty Kaspers (woonachtig in Markelo). Zij was samen met haar formatie Teach-In de laatste Nederlandse winnares van het Songfestival in 1975 inmiddels 44 jaar geleden. 

Genoeg redenen voor beide woordvoerders om, door middel van schriftelijke vragen, GS te verzoeken hieraan haar volledige medewerking te verlenen.