Witte rook

Zoals besproken tijdens de extra Provinciale Statenvergadering van 17 april jongstleden zijn er wederom met alle partijen gesprekken gevoerd over de coalitievorming. Verschillende varianten zijn onderzocht door informateur Bart Krol. Op basis van dit onderzoek adviseert de informateur een coalitie van CDA, VVD, PvdA, CU en SGP. 

Niet de eerste voorkeur van de VVD, zoals eerder aangegeven zag zij raakvlakken met onder meer FvD. Tijdens de gesprekken is deze variant niet haalbaar gebleken vanwege onvoldoende draagvlak bij andere partijen. VVD heeft vertrouwen in het onderzoek en eindadvies van de informateur en ziet uit naar de inhoudelijke gesprekken.