CU nog niet bereid te formeren met overgebleven partijen, nieuwe verkenning wordt gestart


Woensdag 17 april jl. heeft informateur Geert Jansen zijn eindadvies bekend gemaakt over de coalitievorming in Overijssel. CDA, VVD, FvD, PvdA en de ChristenUnie in Overijssel bleken voldoende overeenkomsten te hebben om te onderzoeken of het mogelijk was een coalitie te vormen waarin al deze partijen een plaats kregen. Een dag na de bekendmaking heeft de PvdA, onder druk van de achterban, zich genoodzaakt gevoeld zich terug te trekken. Dit was een zeer onaangename verrassing voor de VVD. De uitkomst van de informateur was niet de eerste keus van de VVD maar wel een combinatie van partijen waar zij vertrouwen in had.

De VVD wil dat Overijssel een coalitie krijgt die recht doet aan de verkiezingsuitslag. De VVD sluit geen enkele partij uit en ziet mogelijkheden om elkaar te vinden. Voor de VVD is het belangrijk dat er raakvlakken zijn op de voor haar belangrijke thema‚Äôs als bereikbaarheid (N35), economie en het haalbaar en behapbaar houden van de energietransitie. Op basis van deze punten en de gesprekken van de afgelopen weken was de VVD graag de coalitieonderhandelingen aangegaan met de overgebleven vier partijen. CU stelt als voorwaarde dat er een vijfde partij aanschuift. Dit blijkt geen gemakkelijke opgave en daardoor rest niets anders dan een nieuwe verkenning waarin alle partijen wederom worden meegenomen. Wordt vervolgd.