Monique van Haaf: 'We hebben wederom het vertrouwen gekregen van de kiezer'

Tekst duidingsdebat: 


Voorzitter

 

U kent de VVD als een positieve, optimistische partij en dat zijn we zeker over de mooie opkomst bij deze verkiezingen! Hoger dan het landelijk gemiddelde en dat laat zien dat Overijssel betrokken is. Onze inwoners hebben zich uitgesproken over de toekomst van onze provincie. 

 

De VVD heeft wederom het vertrouwen gekregen van de kiezer. Zes zetels behouden en 14000 stemmen meer dan in 2015. Dat vinden wij niet vanzelfsprekend, daar hebben we hard voor gewerkt. Daarom zijn wij blij met de uitkomsten van deze verkiezingen die onze inzet en koers van de afgelopen jaren bevestigen. Wij willen onze verantwoordelijkheid blijven nemen en doorzetten.

 

Onze koers, waar ruimte is voor groei. Ruimte om je eigen leven te kunnen leiden. Ruimte voor ondernemerschap en eigen initiatief. Waar de identiteit van Overijssel belangrijk is en waar we vooral ook laten zien dat met haalbaar en betaalbaar voorop, vele opgaven ook gehaald kunnen worden, ons realistische en eerlijke beeld van de toekomst, die wij ook bij een paar andere partijen terugzien in hun verkiezingsprogramma’s. Als we deze krachten kunnen bundelen dan werken we aan een nog mooier Overijssel waar ieder zijn eigen leven kan leiden, waar je gewoon jezelf kan zijn! 

 

We zien natuurlijk allemaal de verschuiving van het politieke landschap. Er zijn zetels gewonnen en verloren, soms behouden zoals bij de ChristenUnie, onze complimenten! En natuurlijk de felicitaties aan Forum voor Democratie en GroenLinks, beide een fors aantal zetels gewonnen, een hele knappe prestatie. Die ook iets zegt. We zien een kiezer die voor rechts kiest. 

 

Het laat daarnaast ook zien dat Overijsselaars verschillend denken over bijvoorbeeld de invulling van de energietransitie en dat daar keuzes in moeten worden gemaakt. 

De VVD ziet dat de energietransitie een grote opgave gaat worden waarbij wij vinden dat 

zwaardere regels vanuit provincie bovenop landelijke wet- en regelgeving onnodig zijn, we moeten het hoofd koel houden en beseffen dat we nog 31 jaar de tijd hebben en dat we maximaal moeten inzetten op innovatie en niets moeten uitsluiten. Het moet voor iedere inwoner behapbaar blijven! Naast de energietransitie zijn er meer grote opgaven in Overijssel, bijvoorbeeld bereikbaarheid.

 

En die is belangrijk! Want niemand wil in de file staan. We willen allemaal Vlot en veilig van A naar B. Dat betekent dat we een aantal wegen willen aanpakken met de N35 voorop! We willen investeren in een A35 maar ook de N50 en de A28 moeten worden aangepakt. De veilige inrichting van de provinciale wegen zijn onze verantwoordelijkheid. Goede wegen in Overijssel zijn van grote betekenis voor de grote logistieke sector die we ruim baan willen geven!

 

Maar ook banen zijn van groot belang in Overijssel, zeker als je je eigen leven wil inrichten is een baan met eigen inkomsten een vereiste. Dat betekent voor de VVD dat wij ruimte voor echt ondernemerschap willen. We zetten in op MKB, starters en snelle groeiers. En de boeren zijn belangrijke ondernemers voor ons, zij moeten voldoende ruimte krijgen om ook goed te kunnen boeren. Geen extra regelgeving want zij hebben juist de laatste jaren laten zien dat duurzaamheid, innovatie, natuur en ondernemen hand in hand kunnen gaan.

 

De binnensteden in Overijssel zijn belangrijk, zij zijn onze motoren van de economie en wij helpen de gemeenten en ondernemers graag om die bruisende binnensteden te krijgen! Dat betekent “de Stadsbeweging” met extra financiële ruimte voor investeringen. Want die zijn nodig om onze mooie steden aantrekkelijk te houden voor ondernemers, bezoekers en inwoners. Zij voorzien in een aantrekkelijk vestigingsklimaat van Overijssel voor grote bedrijven waarin veel arbeidsplaatsen zijn en zijn daarbij de plek, de “huiskamers” waar onze inwoners graag vertoeven!

 

En fijn vertoeven willen we ook thuis, in een huis waarin je echt thuis bent, een huis wat bij je past, dat willen we toch allemaal? Dat betekent dat er iets moet gebeuren, er zijn meer woningen nodig in bepaalde gebieden in Overijssel. De VVD wil die ruimte geven aan de markt om die te kunnen bouwen. Doorstroming is belangrijk wanneer je een passend huis wilt en om dat te bevorderen hebben we, op kort termijn, meer woningen voor het middensegment nodig. De druk op de woningmarkt moet verlicht worden, dat kan door innovatieve concepten de ruimte te geven, zoals tijdelijk woningbouw en transformatieprojecten. Maar ook door te kijken of nog meer verdichting/inbreiding wel wenselijk is, willen we ons prettige leefklimaat in de steden en dorpen graag behouden? Daarom bouwen we toch ook wat in en met het groen. Ook de recreatiewoningen kunnen een oplossing bieden in onze woonopgave.

 

Dan rond ik af voorzitter, met het CDA veel succes toe te wensen, de grootste partij neemt het initiatief om te komen tot een nieuwe coalitie, veel wijsheid! Wij kijken uit naar een goede samenwerking met u allen. We hopen op verantwoordelijkheid in plaats van vervreemding. Dat gaat niet vanzelf, daar moet je wat voor doen, wij allen. De VVD gaat graag samen aan de slag om Overijssel nog mooier te maken.