Europa moet investeren tegen fileleed A28

De Provincie Overijssel en de Regio Zwolle moeten proberen Europees geld voor de filebestrijding los te krijgen. In Overijssel nemen de files sneller toe dan in de rest van het land. Om economisch te blijven groeien, is het belangrijk dat snel stappen worden ondernomen. Daar vragen de Zwolse en Overijsselse VVD-fracties om. Zij stellen vragen aan wethouder en gedeputeerde naar aanleiding van berichtgeving in de Stentor dat de provincie zucht onder fileleed. “Onze provincie wordt geteisterd door fileleed en dat moet aangepakt worden,” stellen Regien Courtz (fractievoorzitter VVD Overijssel) en Johran Willegers (raadslid VVD Zwolle).

“Een snelweg verdient geen slakkengang". Volgens Courtz en Willegers zijn files niet alleen vervelend als je als automobilist snel en veilig van A naar B wilt. Ze berokkenen het bedrijfsleven ook enorme schade toe en zijn slecht voor het milieu. De VVD’ers zijn voor een lobby naar het Rijk om meer geld uit te trekken voor de A28, maar vinden dat alleen de pijlen op de landelijke overheid richten niet voldoende is. Courtz en Willegers: “Volgens ons heeft Europa hier een duidelijke verantwoordelijkheid om het economisch belang van logistieke doorstroming en de bijbehorende banen door meerdere landen te waarborgen.

”Transport Logistiek Nederland geeft aan dat de weg gezien moet worden als onderdeel van een Europese corridor. “Daar blijkt wel uit hoe belangrijk doorstroming is voor de economische en logistieke positie van deze regio,” aldus Courtz en Willegers. “We roepen regio Zwolle en de provincie dan ook op hier Europees flink op in te zetten. ”De wethouder en gedeputeerde worden dan ook gevraagd of zij namens het Regio Zwolle-verband, de Provincie Overijssel en met de logistieke sector niet alleen op landelijk niveau blijven lobbyen. De oproep van de VVD is om juist ook bij de EU gezamenlijk op blijven trekken om meer geld te krijgen voor de aanpak van de A28 als snelle Europese corridor.