VVD: "investeer in de Kop van Overijssel zodat leefbaarheid en toerisme hand in hand blijven gaan"


De gemeente Steenwijkerland stuurde afgelopen jaar haar bidbook op naar Den Haag om mee te kunnen dingen naar een bijdrage uit de pot van 950 miljoen euro voor de zogenaamde Regio Deals. In totaal zijn 88 voorstellen voor een Regio Deal ingediend en beoordeeld. Den Haag heeft ervoor gekozen een twaalftal andere regio’s in het land financieel te ondersteunen. Desondanks wil de gemeente Steenwijkerland de plannen uit het bidbook doorzetten, de provincie biedt, als het aan de VVD ligt, de helpende hand.


Steenwijkerland wil een bijdrage voor een impuls aan het toerisme en benoemde daarvoor elf actiepunten. Het gaat voornamelijk om infrastructurele ingrepen om de bereikbaarheid te bevorderen. De druk die Giethoorn voelt door de vele toeristen die het dorp bezoeken, wil ze wegnemen door een betere spreiding van de bezoekers over de hele Kop van Overijssel. Statenlid Gert Brommer: “Giethoorn is ook op provinciaal niveau een belangrijke toeristische trekpleister. Het heeft een enorme aantrekkingskracht. Dat biedt kansen voor de toekomst, zowel voor de inwoners, als voor de ondernemers en de toeristen”.


De Provincie is via het programma ‘’kansen voor Overijssel' voornemens 6,4 miljoen euro mee te investeren in het plan van de gemeente. Brommer: “De uitwerking van de details ligt niet bij Provinciale Staten. Dat kan de gemeente prima zelf samen met haar inwoners en ondernemers”.  Op woensdag 27 februari vergadert Provinciale Staten en zal het beschikbaar stellen van het budget voor de plannen van de gemeente Steenwijkerland op de agenda staan. Wat Brommer betreft investeert de provincie in de Kop van Overijssel zodat leefbaarheid en toerisme ook in de toekomst hand in hand blijven gaan.