VVD: "Geen toename van giftreinen door Twente, veiligheid inwoners staat voorop"

Als het aan D66 Staatsecretaris Van Veldhoven ligt, wordt het aantal wagons die gevaarlijke stoffen vervoert door Twente definitief verhoogd. De Staatssecretaris werkt aan aanpassingen van de risiconormen met als gevolg meer wagons zonder dat er overtredingen zijn. 

 

De VVD is geschrokken van dit voornemen en heeft hierover inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Woordvoerder Milieu en Energie Roeland Fens: ‘Wij willen opheldering over de eventuele gezondheidsrisico’s voor onze inwoners en vragen GS of er wellicht alternatieven zijn. Ik hoop dat GS, gezien het belang van de gezondheid van de inwoners van Overijssel, hierin een rol kan spelen.