Hardwerkende agrariërs niet de dupe laten worden van de drugsmaffia

De kosten van het opruimen van drugsafval dat op het platteland van Overijssel wordt gedumpt mag niet voor rekening komen van landeigenaren en boeren. Daar pleit de VVD voor bij gedeputeerde staten van Overijssel.  Daar moet een andere oplossing voor komen.

Gisteren werd bekend gemaakt dat in 2018 een recordaantal aan illegale stortingen van drugsafval heeft plaatsgevonden in het buitengebied van de provincie. Voor de Statenfractie van de VVD Overijssel kan het niet zo zijn dat hardwerkende agrariërs de dupe worden van de drugsmaffia in Overijssel doordat de opruimkosten van drugsafval op landeigenaren worden verhaald.


De VVD heeft gedeputeerde staten gevraagd om een overzicht van alle dumpingen in Overijssel en de bijbehorende kosten. Ook wil zij weten of de provincie samengewerkt met gemeenten en politie om de drugsmaffia aan te pakken.


VVD-fractievoorzitter Regien Courtz: "Het is een goede zaak dat het tegengaan van de drugsdumpingen prioriteit heeft gehad van de politie in 2018, maar we moeten constateren dat ondanks die aandacht er sprake blijft van een stijging van dumpingen en dat landeigenaren met hoge opruimkosten achter blijven. Dat is onacceptabel”.