Monique en Regien aan het woord over ambities & successen

Wat is jullie grootste ambitie voor Overijssel de komende vier jaar? 


‘Het opwaarderen van de N35 naar 2x2 baans, 100 km/u. We zouden zelfs graag een onderzoek uitvoeren naar de wenselijkheid om hier een A-weg van te maken (Autosnelweg). Als provincie hebben we enorm belang bij deze verbinding tussen de Regio’s Zwolle en Twente. Het is de levensader voor Overijssel, cruciaal voor onze economie en werkgelegenheid. Wanneer je ziet hoe druk het elke dag op dit moment al is op de N35 dan moeten we echt aan de slag. Helemaal nu recent onderzoek heeft uitgewezen dat die intensiteit met 40-60% toeneemt tot 2030. Om snel en veilig thuis te komen is een goed wegennetwerk onmisbaar. Zodat onze inwoners en ondernemers gewoon normaal kunnen doorrijden en kinderen de weg veilig kunnen oversteken wanneer ze naar school, vriendjes of het sportveld gaan’

Waar mag ik jullie ’s nachts voor wakker maken?
Monique kunnen we ’s nachts wakker maken voor een bord stamppot boerenkool en wanneer ze mee kan denken in problemen, van familie of vrienden, neemt ze de telefoon altijd op. Regien is dol op de Aziatische keuken maar dat hoeft niet perse ’s nachts... Vriendinnen mogen haar wel wakker maken, altijd, Regien is zelfs ’s nachts te porren om te gaan dansen met vriendinnen.

Monique, hoe kijk je terug op de afgelopen vier jaar als gedeputeerde en waar ben je het meest trots op?
'Ik kijk terug op vier goede jaren waarin ik een sterk, liberaal profiel heb mogen neerzetten. Ik ben trots op het enorme netwerk die ik heb opgebouwd rondom de Woonkeuken. De Woonkeuken is een bijzonder netwerk dat schakelt en verbindt. Wethouders, lokale initiatiefnemers, ondernemers, bouwdirecties, corporatiedirecteuren, hoogleraren, ontwikkelaars van binnen en buiten Overijssel ontmoeten elkaar en werken samen. De Woonkeuken zet zich in om de transitie van vastgoed, bouwen en wonen dichterbij te brengen. Het is een nieuwe manier om met de woonopgave aan de slag te gaan'. 


'De woningmarkt is ontzettend in beweging, dat hebben veel mensen de afgelopen jaren zelf ondervonden.  “Deze eigentijdse werkwijze komt voort uit een andere bestuursstijl: niet sturen maar stimuleren; niet dominant en van bovenaf maar gelijkwaardig; niet van tevoren al zeggen wat je als resultaat wilt zien maar vertrouwen op de kracht van mensen en processen. Het is spannend maar het werkt geweldig! Het levert veel op en komt ten goede aan Ons Overijssel en uiteindelijk aan ons allemaal – daar doen we het voor!”


'Een tweede voorbeeld in diezelfde lijn is 'De Stadsbeweging'. 'Via dit programma proberen we steden en dorpen leefbaar en vitaal te houden. We sluiten aan bij de goede energie die er lokaal is en denken en helpen mee bij de invulling van projecten. Op die manier hebben we op heel veel plekken in Overijssel fantastische initiatieven verder kunnen helpen. Daar krijg ik dan weer energie van.'


Regien, op welke successen ben jij het trotst?
'Allereerst ben ik er enorm trots op dat we als coalitiepartij kleur hebben kunnen geven aan het beleid van de afgelopen vier jaar. Ik kan een aantal voorbeelden noemen, waarmee we bereikbaarheid, banen en ruimte om jezelf te zijn hebben gestimuleerd, om zo Overijssel nog aantrekkelijker te maken'. 


'Als eerste de N35, nadat op ons initiatief middelen in de Provincie en Tweede Kamer beschikbaar zijn gesteld voor het aanpakken van Knooppunt Raalte, vinden nu ook veel Tweede Kamerfracties het tijd om de N35 volledig aan te pakken. Een resultaat van lobbywerk door verschillende fracties, ondernemers, inwoners en bestuurders. De samenwerking begint zijn vruchten af te werpen'.


'Verder hebben we afgelopen voorjaar met succes via een amendement aan Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd om 1 miljoen te investeren voor verdere groei en behoud van snelgroeiende ondernemingen. 'Deze vaak jonge bedrijven brengen niet alleen vernieuwing en veel energie, maar hebben ook veel potentie voor wat betreft de werkgelegenheid. Wat we zagen was dat groeiers bij doorgroei vaak wegtrekken uit de Provincie. Enorm jammer natuurlijk. Juist deze groep willen we behouden'.


'Het laatste voorbeeld dat ik wil noemen is dat we tijdens de Begrotingsbehandeling met succes een amendement ingediend om een half miljoen beschikbaar te stellen voor ondersteuning van programma’s en activiteiten die bijdragen aan de ruimte om ‘veilig jezelf te zijn’, met bijzondere aandacht voor LHBTI. We vinden het als VVD belangrijk dat iedereen wat van zijn of haar leven kan maken. Wie je ook bent, wat voor huidskleur je hebt, hetero of homo. Wij willen dat iedereen er het maximale voor hem of haar uit kan halen. Als we het hebben over fijn wonen en leven in Overijssel dan gaat het over jezelf kunnen zijn. Dat geldt voor iedereen die iets van zijn leven wil maken! Die een kans wil pakken, die het mooiste uit zichzelf wil halen. Iedereen moet zich in Overijssel vrij en veilig voelen. Dit raakt voor de VVD namelijk aan de kern van vrijheid'.


Met wie zouden jullie een dag willen ruilen qua leven en waarom? 

Monique: ‘Met Oprah Winfrey. Het is een vrouw met bijzonder veel invloed en zij zet dat op een positieve manier in voor de wereld. Ik heb respect voor Oprah, die opgroeide in armoede in een klein dorpje als Afro-Amerikaans meisje van een alleenstaande moeder. Ze heeft het zelf moeilijk gehad in haar jeugd en ik vind het bijzonder mooi om te zien hoe zij nu niet alleen heel veel inspirerende mensen ontmoet, maar ook heel veel inspiratie geeft aan mensen die het op dit moment moeilijk hebben. Dat laat maar eens zien dat je iets moois van je leven kan maken'! 


Regien: 
‘Ik ruil graag een dag met Jonnie Boer, eigenaar van de Librije. Ik kan enorm genieten van lekker eten, doe dit ook vaak en veel maar ik ben niet zo’n masterchef. Koken doet mijn man, Jacob, over het algemeen. Ik zou het gaaf vinden wanneer ik mensen daar eens mee kan verrassen en dan ook nog eens de wetenschap dat de goede wijn door mijn partner geserveerd wordt. Ik heb bewondering voor mensen die vanuit niets ‘iets’ weten te maken. Jonnie heeft dat als geen ander gedaan. Talent, inzet en keihard werken heeft hem 3 Michelin-sterren opgeleverd. Fantastisch ondernemerschap in hartje Zwolle'. 

Kerstwens: 
'Mooi om te zien dat gestelde doelen behaald worden als je de samenwerking aangaat met andere (markt)partijen. Dit was de afgelopen periode met name zichtbaar op de ‘Woon’ en ‘Wegen’ dossiers. Soms moet je een stapje terugdoen om vervolgens weer twee stappen voorwaarts te kunnen zetten. ‘Wie kan delen kan ook vermenigvuldigen’. 
En we wensen iedereen vooral heel veel liefde toe in 2019!