VVD pleit voor bouwen naar behoefte


De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de rol van de provincie als het gaat om wonen. De Rekenkamer constateert dat de provincie op de goede weg is en dat andere provincies een voorbeeld kunnen nemen aan Overijssel als het gaat om provinciale programma’s zoals de Woonkeuken en de Stadsbeweging (stadscheques voor kleinschalige initiatieven). Een heel mooi compliment voor onze gedeputeerde Monique van Haaf!

De Woonkeuken is een bijzonder netwerk dat schakelt en verbindt. ‘Deze eigentijdse werkwijze komt voort uit een andere bestuursstijl: niet sturen maar stimuleren; niet dominant en van bovenaf maar gelijkwaardig; niet van tevoren al zeggen wat je als resultaat wilt zien maar vertrouwen op de kracht van mensen en processen. Het is spannend maar het werkt geweldig! Het levert veel op en komt ten goede aan Ons Overijssel en uiteindelijk aan ons allemaal – daar doen we het voor!’ Aldus Monique van Haaf.

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis, de plek waar je je veilig en prettig voelt. Als het aan de VVD ligt, krijgen de regio’s de vrijheid om meer (starters) woningen te realiseren, mede gezien de toenemende druk op de woningmarkt. Ons uitgangspunt hierbij is: bouwen naar behoefte in plaats van planmatig bepalen waar er nieuwe woningen gerealiseerd worden. Ook wil de VVD voldoende huur- en koopwoningen in het middensegment voor starters, jonge gezinnen, alleenstaanden en senioren. Dit stimuleert ook de doorstroming van en naar het lagere en hogere segment. ‘Ook permanente bewoning van recreatiewoningen kan verlichting brengen op de verhitte woningmarkt, we willen daarom onderzoek naar het meer mogelijk maken van permanente bewoning’, aldus Statenlid Jeannette Rikkink.