VVD vraagt GS coördinerende rol op te pakken voor veiliger parkeerplaatsen in Overijssel


 

Zeer verheugd is de VVD over het beschikbaar stellen van extra Europese gelden voor parkeerplaatsen langs snelwegen. De VVD en CU vragen tijdens de Statenvergadering aan GS een coördinerende rol hierin op te pakken richting gemeenten om in Overijssel maximaal gebruik te maken van het beschikbare budget. 

Vijf jaar geleden al vroeg de VVD aandacht voor de parkeerproblematiek aan de A1 bij grensovergang De Lutte. ‘Vlot en veilig vervoer over de weg is van groot belang voor de economie van de grensregio’, zegt VVD-fractievoorzitter Regien Courtz. ‘De hele provincie is bovendien een belangrijke corridor voor goederenvervoer, maar dat heeft ook een keerzijde. Chauffeurs moeten zich houden aan regelgeving rond rij- en rusttijden. In het weekend en ’s avonds zijn de plekken die zijn aangewezen om te kunnen rusten vaak overvol, zodat noodgedwongen hun vrachtwagen neerzetten op plaatsen die daar niet voor geschikt en bedoeld zijn. Op locaties waar wordt geladen en gelost zijn bovendien vaak geen parkeervoorzieningen of verzorgingsgelegenheid.’

‘Overvolle parkeerplaatsen en wildparkeren leiden tot overlast en verkeersonveiligheid’, zegt Courtz. ‘We kunnen dat oplossen door het aanleggen van goede parkeervoorzieningen en verzorgingsplaatsen. Op die manier blijven we aantrekkelijk als hoogwaardig onderdeel van internationale verbindingen en dat is weer goed voor de Overijsselse economie en werkgelegenheid.’