Vlot en Veilig van Zwolle naar Twente!


Vorige week bleek dat veel Tweede Kamerfracties het tijd vinden de N35 volledig aan te pakken en op zoek te gaan naar financiële middelen. Een resultaat van lobbywerk door verschillende fracties, ondernemers, inwoners en bestuurders. Samenwerking loont! Een resultaat waar de VVD-fractie in Overijssel blij mee is. 'Het Rijk is primair verantwoordelijk voor deze weg en zal dan ook moeten investeren, Als provincie hebben we enorm belang bij deze verbinding tussen de Regio’s Zwolle en Twente. Het is de levensader voor Overijssel, cruciaal voor onze economie en werkgelegenheid.

De VVD Statenfractie heeft dan ook, samen met het CDA, het initiatief genomen om ook in Overijssel op zoek te gaan naar financiële middelen en over de mogelijkheden met het Rijk te spreken. De motie wordt tijdens de Statenvergadering van woensdag 12 december ingediend en mag op steun rekenen van de CU en D66. 

Uit zeer recent onderzoek blijkt dat vanwege de forse verkeersgroei en verkeersveiligheid de realisatie van de Marsroute N35 op middellange (2030) termijn hard nodig is. ‘Wanneer je gewoon naar je werk, huis of familie wilt rijden, wil je dat dat vlot en veilig kan. Onze Haagse fracties hebben het voorbeeld gegeven. Laten wij met elkaar in de Provinciale Staten dit goede voorbeeld volgen en ook op zoek gaan naar financiële middelen om de N35 2x2 baans en 100 kmp/u te maken. We zullen het samen moeten doen’, aldus Regien Courtz. 

Het wordt hoog tijd dat we de N35 integraal gaan opwaarderen. Zodat onze inwoners en ondernemers gewoon normaal kunnen doorrijden en kinderen de weg veilig kunnen oversteken wanneer ze naar school, vriendjes of het sportveld gaan.