VVD Overijssel wil overbodige verkeersborden verwijderen in Overijssel

De VVD-fractie in Overijssel gaat volgende week tijdens de Provinciale Statenvergadering vragen om een inventarisatie van de overbodige verkeersborden in Overijssel.

Uit onderzoek van drie verkeersorganisaties bleek dat in Nederland 600.000 van de 3 miljoen borden weggehaald zouden kunnen worden. Deze borden zouden leiden tot verwarring bij weggebruikers en dat zou kunnen leiden tot onveilige situaties.

De VVD Overijssel kan zich voorstellen dat een deel van deze overbodige borden op Overijsselse provinciale wegen staan. Fractievoorzitter Regien Courtz: ‘Verkeersveiligheid is voor ons heel belangrijk. We zouden graag een inventarisatie uitvoeren van de verkeersborden in Overijssel en hun functie. Wanneer er veel borden naast of bij elkaar geplaatst zijn, kunnen we ons voorstellen dat dat kan afleiden en daarmee tot een onveilige situatie leidt.’

Rijkswaterstaat heeft aangegeven gehoor te willen geven aan de oproep om overbodige borden op te ruimen en hoopt dat ook provincies en gemeenten aan de slag gaan.