VVD Overijssel wil goede voorbeeld Haagse fractie volgen

In de Tweede Kamer wordt vandaag een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de verbinding tussen Zwolle en Twente. Remco Dijkstra, VVD-Tweede Kamerlid, is een van de initiatiefnemers en indieners van de motie die oproept om de financiële consequenties in kaart te brengen en in beeld te brengen wanneer er gestart kan worden met een MIRT-verkenning. De motie wordt vanmiddag naar verwachting met ruime meerderheid aangenomen. 

Dijkstra geeft aan dat de samenwerking met de regio goed is en bijdraagt aan deze stap. ‘Ik ben overtuigd van het belang van de N35 voor de provincie Overijssel. Dit moet een serieuze verbinding worden, de tijd van pleisters plakken is voorbij.’ 

De VVD fractie in Overijssel is erg blij met deze brede Haagse steun. De fractie heeft de N35 met regelmaat op de agenda geplaatst, zowel in de Provinciale Staten als in Den Haag. Alleen door samen op te trekken, de contacten te onderhouden binnen de VVD, maar ook met andere fracties, inwoners en ondernemers komen we stappen verder. 

‘Wanneer je gewoon naar je werk, huis of familie wilt rijden, wil je dat dat vlot en veilig kan. Dat geldt ook voor de N35, waar dagelijks veel van onze inwoners heen en weer reizen. Onze Haagse fracties hebben het voorbeeld gegeven. Laten wij in de Provinciale Staten het goede voorbeeld volgen en ook met elkaar op zoek gaan naar financiële middelen om de N35 2x2 baans en 100 kmp/u te maken. Als VVD zijn we bereid hiertoe het initiatief te nemen.’ aldus fractievoorzitter Regien Courtz.