VVD Overijssel wil versnellen op N35

De afgelopen week is er veel gezegd en geschreven over de N35. Voor de VVD Overijssel is het optimaliseren van deze verbinding tussen Zwolle en Twente een van de prioritaire opgaven van Overijssel. 


Deze week vindt de begrotingsbehandeling met betrekking tot infrastructuur in de Tweede Kamer plaats, nadat vorige week een overleg heeft plaatsgevonden tussen VVD-Minister Cora van Nieuwenhuizen en Gedeputeerde Bert Boerman. De VVD is tevreden dat de N35 nogmaals onder de aandacht is gebracht bij de Minister en dat deze aangeeft hier verder over in gesprek te willen met de provincie. Fractievoorzitter Regien Courtz: ‘Wij zien dit als opening, hebben ook ambitie en willen nu graag versnellen. Daarom zijn concrete afspraken nodig. Het opstarten van een MIRT onderzoek is daarvoor een gewenste eerste stap.’

 
‘De auto blijft een ongelooflijk belangrijk vervoermiddel voor onze inwoners. Wanneer je ziet hoe druk het elke dag op dit moment al is op de N35 dan moeten we echt aan de slag. Helemaal nu recent onderzoek heeft uitgewezen dat die intensiteit met 40-60% toeneemt tot 2030. Om snel en veilig thuis te komen is een goed wegennetwerk onmisbaar. De N35 daarbinnen cruciaal.’  aldus Regien Courtz.