Overijssel: een provincie waar ècht ruimte moet zijn!

De VVD Overijssel heeft vandaag ingestemd met de begroting voor 2019. In haar inbreng bracht fractievoorzitter Regien Courtz namens de VVD een aantal zaken in die Overijssel nog mooier maken. Lees hier de complete bijdrage van de VVD:

‘In Overijssel hebben we de ruimte om te wonen, te recreëren en te ondernemen. De vrijheid om ons leven in te richten zoals we dat zelf willen. Kortom, het is goed toeven in Overijssel’!

Ik heb de kunst van onze nestor - Dirk van Dijk - afgekeken, door met een citaat te starten. Even gingen mensen als Winston Churchill, John Stuart Mill en ook Klaas Dijkhof door mijn hoofd, maar ik heb toch voor deze gekozen. Actueel en dichtbij.  Het is de eerste zin uit ons VVD Verkiezingsprogramma. Uit het voorwoord van onze lijsttrekker. Het geeft heel goed weer hoe wij als VVD onze Provincie graag zien. Een provincie waar echt ruimte moet zijn!


Ik start met de waardering richting het college en het ambtelijk apparaat. De begroting is prima op orde en we herkennen ons in de voorstellen. We zien het als een voorrecht dat we hier met elkaar over nog meer investeringen die Overijssel mooier maken kunnen spreken vandaag. 

Het is dus al goed toeven in Overijssel, met ruimte voor verbetering. 

Ik start met de N35, DE verbinding tussen Zwolle en Twente. We hebben hier als VVD al vaker aandacht voor gevraagd, met onder meer het CDA. We staan hierin als politieke partijen niet alleen. Dat bleek ook vorige week toen er door inwoners en ondernemers een petitie is aangeboden in Den Haag. Net als deze mensen willen wij ook dat je op de N35 kunt doorrijden en dat het veilig is. Wij zijn bereid hierin te investeren, samen met het Rijk. We willen de gedeputeerde dan ook oproepen in het MIRT- overleg deze maand met een concreet voorstel naar de Minister te gaan. 

 

We staan aan de vooravond van een aantal omvangrijke transities. De circulaire economie, de klimaatontwikkelingen en de energietransitie dagen ons uit.


Veel partijen zullen het vandaag gaan hebben over de energietransitie. Wij ook. Want het komt op ons af en wij vinden als VVD dat we hiervoor de verantwoordelijkheid moeten nemen! Wij geloven niet in een omwenteling die puur gedreven is vanuit idealisme en morele visies. Wij zijn wel voor onafhankelijkheid en realisme. Al zijn we een relatief kleine speler op het wereldtoneel, we kunnen de bal niet alleen maar bij China, India en de VS laten. We willen onze verwarming niet naar 18 graden draaien, maar ook geen voortdurende afhankelijkheid van bepaalde regimes.  We willen benadrukken dat we reëel moeten blijven en dat groene dromen niet de overhand gaan krijgen. Het moet haalbaar en betaalbaar blijven, voor onze Overijsselse inwoners, zodat ze ook fijn kunnen blijven leven. Alle bestaande huishoudens van het gas af? Nee, onbetaalbaar. Inzetten op een mix aan energiebronnen en innovatie? Ja. Van alles opleggen of verbieden? Nee. Inzetten op de ondersteuning van kennisinstellingen en ondernemers om zo ook nieuwe technieken een kans te geven? Ja. Overijssel is innovatief, vindingrijk en ondernemend hier moeten we volop gebruik van maken!


Een tweede transitie is die van de circulaire economie. Ons doel is 50% circulair in 2030. Dat klinkt uitdagend en levert ook kansen op. Wij als VVD zien in elk geval een mooie koppeling tussen deze ambitie, onze sterke Overijsselse bouwsector en de woonopgave. In een aantal plaatsen in Overijssel is er veel behoefte om te bouwen. De VVD wil daarom de ruimte geven om te wonen. Waarbij we ook nadenken over de toekomstige vraag. Passende woningen voor onze inwoners dus, alles wat we bouwen moet raak zijn. Nu en – voor zover mogelijk - in de toekomst. Juist omdat onze provincie een grote bouwsector heeft, is het belangrijk dat nieuwe ontwikkelingen hier goed opgepakt worden. Onze Overijsselse sector kan zich zo blijven ontwikkelen en de werkgelegenheid in Overijssel wordt hiermee gestimuleerd. Wij willen hier dan ook op investeren. Om die reden dienen wij een amendement in om een half miljoen beschikbaar te stellen in 2019 voor pilots en onderzoek voor en naar Circulair Bouwen. 


Fijn kunnen wonen heeft ook te maken met vitale steden. De bruisende centra van onze provincie. Waar onze inwoners en toeristen naar toe komen om te shoppen of een museum te bezoeken. De afgelopen periode is ‘De Stadsbeweging’ een succes gebleken, een manier om de goede energie van inwoners, ondernemers, gemeenten en provincie te bundelen en samen te werken aan een vitale binnenstad. Nu blijkt dat we door de middelen heen zijn voor deze periode eindigt. Als VVD willen we deze goede energie niet doorbreken en de aanvragen voor ondersteunende en nieuwe stadsarrangementen honoreren. Om die reden dienen we een amendement in om 1 miljoen beschikbaar te stellen in 2019 om deze arrangementen uit te kunnen voeren. 


Ik heb nog 1 punt bewaard. Waarvan ik zo hoop dat deze het langst blijft hangen. Dit raakt voor de VVD namelijk aan de kern van vrijheid. De VVD wil dat iedereen wat van zijn of haar leven kan maken. Wie je ook bent, wat voor huidskleur je hebt, hetero of homo. Wij willen dat iedereen er het maximale voor hem of haar uit kan halen. Er zijn vaak uitgestoken handen wanneer het even niet gaat. Een duw in de juiste richting, zodat je weer op zoek kan naar je eigen ontwikkeling. Maar er is helaas voor een deel van de mensen - ook in onze Overijsselse samenleving - een vuist op de kaak, een scheldkanon richting je hoofd. Een kras op het hart. Waarom?  Omdat ze anders zijn. Als de VVD het heeft over fijn wonen en leven in Overijssel dan gaat het over jezelf kunnen zijn. Dat geldt voor iedereen die iets van zijn leven wil maken! Die een kans wil pakken, die het mooiste uit zichzelf wil halen. 
Iedereen moet zich in Overijssel vrij en veilig voelen. Daarom dienen wij een amendement in om een half miljoen beschikbaar te stellen voor ondersteuning van programma’s en activiteiten die bijdragen aan de ruimte om ‘veilig jezelf te zijn’, met bijzondere aandacht voor LHBTI. 


Voorzitter, zo kijken wij aan tegen Overijssel. Er gaat een hele hoop goed en we willen op een paar plekken graag wat versterking en aanscherping, omdat we denken dat Ons Overijssel daar nog meer van gaat bloeien. We nog meer ruimte krijgen om te wonen, te recreëren en te ondernemen. Nog meer vrijheid om ons leven in te richten zoals we dat zelf willen. En het nog beter toeven is in Overijssel!