De VVD roept op tot betere monitoring en verruiming van maatregelen om weidevogel te redden

De stand van de weidevogels in het boerenlandschap neemt dramatisch af. Uit onderzoek blijkt dat de vos een van de grootste bedreigingen is voor de Overijsselse weidevogels. Voor de VVD is dat geen verrassing, zegt Statenlid Gert Brommer: ‘De negatieve invloed van roofdieren was al veel langer bekend. ’Ruim zeventig procent van de weidevogelnesten wordt uitgeroeid door vossen. Het dier is daarmee met afstand de grootste bedreiging voor de weidevogelstand in Overijssel. Jonge kuikens en ook eieren zijn het slachtoffer van het sluwe roofdier. Het verklaart waarom ondanks al het geld dat in behoud wordt gepompt, de weidevogelstand nog steeds terugloopt’, zegt Brommer.’  

De VVD in Overijssel heeft tijdens de begrotingsbehandeling samen met andere partijen in een breed gesteund amendement besloten paal en perk te gaan stellen aan de predatie door de vos.  Er moet een verruiming van maatregelen komen om deze roofdieren te kunnen bestrijden en tevens een betere monitoring om beter inzicht te krijgen in welke maatregelen werken en welke niet.

Voor de uitvoering van het Aktieplan Weide-en Akkervogels gaan we bovenop de bestaande middelen € 150.000,- incidenteel extra inzetten voor de komende periode. De weidevogels zijn ons zeer dierbaar en als VVD willen we ons de komende jaren daar keihard voor inzetten zodat het bestede geld ook daadwerkelijk goed terechtkomt!