De VVD vraagt te investeren in de sterke bouwsector in Overijssel

De VVD Overijssel vraagt vandaag tijdens de begrotingsbehandeling om een half miljoen te investeren in de sterke bouwsector in Overijssel. ‘Wij zien een mooie koppeling tussen de ambitie die we met elkaar hebben om circulaire economie te bevorderen, onze sterke Overijsselse bouwsector en de woonopgave die er bestaat in de provincie’, aldus fractievoorzitter Regien Courtz. 

Juist omdat onze provincie een grote bouwsector heeft, is het belangrijk dat nieuwe ontwikkelingen hier goed opgepakt worden. De Overijsselse bouwsector kan zich zo blijven ontwikkelen en tegelijkertijd wordt de werkgelegenheid in Overijssel hiermee gestimuleerd. Wij willen hier dan ook op investeren en zullen vandaag bij de begrotingsbehandeling vragen om een half miljoen beschikbaar te stellen voor pilots en onderzoek. Uiteraard wordt de sector zelf betrokken bij de uitwerking en kan zij bouwstenen aanleveren voor de uitvoering.

Niet alleen wordt de sterke bouwsector verder gestimuleerd ook wordt op deze manier nagedacht over hoe mensen fijn kunnen leven en wonen in Overijssel. VVD gedeputeerde Monique van Haaf, die Wonen in haar portefeuille heeft, zegt hierover het volgende: 'Wij willen ruimte geven aan wonen. Elke woning moet raak zijn. Circulair bouwen biedt een kans om voldoende, passende woningen te realiseren en tegelijkertijd circulariteit te ondersteunen middels het hergebruik van materiaal, het adaptief bouwen en het aanpasbaar maken van functies van gebouwen'. 

De VVD krijgt steun van het CDA, CU, D66 en Groenlinks.