De VVD is bezorgd over de economische gevolgen van de lage waterstanden

De VVD maakt zich zorgen over de gevolgen van de lage waterstand in zowel de IJssel als het Twentekanaal door de extreem droge zomer in Europa. De lage waterstand zorgt ervoor dat schepen nauwelijks nog door de kanalen en rivieren kunnen varen. Voor met name vrachtschepen is dit een probleem. De schepen varen momenteel met halve vracht en het Twentekanaal zou per vrachtschip onbereikbaar kunnen worden. Dit heeft grote gevolgen voor het bedrijfsleven aan en rond de vaarwegen. ‘Ook ontvangen wij geluiden uit de bouwsector dat de grondstoffenvoorziening in gevaar komt wat gevolgen heeft voor de continuïteit van de bouwprocessen’, aldus woordvoerder Economie Yvonne Koolhaas.


De VVD heeft hierover inmiddels Schriftelijke Vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten, waarin gevraagd wordt welke (extra) maatregelen genomen kunnen worden om het Twentekanaal bevaarbaar te houden tijdens extreem lange droogteperiodes. Ook wil de VVD graag weten of er verhoogde veiligheidsrisico’s zijn voor bedrijven en omwonenden door de genoemde situatie. Gert Brommer, woordvoerder Verkeer & Vervoer wil ook graag weten van Gedeputeerde Staten of er vanuit de Provincie voldoende contact is met schippers, verladers en vervoerders over de situatie op de kanalen en rivieren. 

De VVD heeft haar zorgen voorgelegd aan GS en is nu in afwachting van de beantwoording van de vragen. De beste oplossing is voldoende regen zodat de rivieren snel weer voldoende water bevatten.