Met gezond verstand

De provincie Overijssel zet fors in op het verhogen van het aandeel hernieuwbare energie. Dit vraagt om een transitie van de markt en samenwerking met andere overheden, kennisinstellingen, bedrijven en inwoners. De VVD Overijssel wil hierin haar verantwoordelijkheid nemen en kijkt hierbij scherp naar welke investeringen worden gedaan en wat het effect is van deze.

Afgelopen vrijdag vond er een bijeenkomst plaats om de stand van zaken te bespreken betreffende Nieuwe Energie. Een uitgelezen moment om ons te laten informeren. Onze woordvoerders, Roeland Fens en Jeannette Rikkink waren dan ook aanwezig. ‘We zijn onderweg, maar om onze doelstellingen in 2023 te kunnen realiseren voor wat betreft energieopwekking moeten we kijken naar een breed palet aan mogelijkheden en nieuwe kansen’, aldus Roeland Fens.

Er is dus een zorgvuldige mix nodig. Zonnepanelen, geothermie, biobrandstof, mestvergisters en windmolens kunnen een bijdrage leveren. Een zorgvuldige afweging, waarbij ruimtelijke kwaliteit, draagvlak en effect continue een rol spelen. Daarbij zien we veel kansen in het stimuleren van innovatie op het gebied van de energietransitie. De bedrijven en kennisinstellingen in de provincie kunnen we hierin uitdagen en ondersteunen. 

Het veranderende klimaat brengt uitdagingen met zich mee, wegkijken is geen optie maar de VVD wil wel haar gezonde verstand blijven gebruiken en niet de inwoner op laten draaien voor allerlei extra kosten.