De Woonkeuken on tour

De Woonkeuken is een bijzonder netwerk dat schakelt en verbindt. Wethouders, lokale initiatiefnemers, ondernemers, bouwdirecties, corporatiedirecteuren, hoogleraren, ontwikkelaars van binnen en buiten Overijssel ontmoeten elkaar en werken samen. De Woonkeuken zet zich in om de transitie van vastgoed, bouwen en wonen dichterbij te brengen.


Op uitnodiging van onze Gedeputeerde Monique van Haaf werd op maandag 8 oktober jongstleden een aantal Tweede Kamerleden, waaronder Daniël Koerhuis van de VVD, in de gelegenheid gesteld kennis te maken met deze nieuwe manier van besturen, een andere manier van samenwerken en een groot warm netwerk.


Diverse projecten, waaronder Blokje Om, die de filosofie van de Woonkeuken in de praktijk waarmaken, passeerden op deze bijzondere dag de revue. ‘Blokje Om’ biedt corporaties een nieuw instrument voor renovatie en vernieuwing van buurten: een gefaseerde precisie-aanpak, waarbij de goede stukken van een buurt gespaard blijven en de slechte delen gefaseerd worden vernieuwd. Bewoners krijgen een compleet nieuw huis, op de bestaande plek, in hun oude vertrouwde buurt.


Aansluitend konden de Tweede Kamerleden hun ervaringen van de tour delen met het gehele netwerk van de Woonkeuken en samen met hen naar de toekomst kijken van bouwen en wonen in Overijssel! “Deze eigentijdse werkwijze komt voort uit een andere bestuursstijl: niet sturen maar stimuleren; niet dominant en van bovenaf maar gelijkwaardig; niet van tevoren al zeggen wat je als resultaat wilt zien maar vertrouwen op de kracht van mensen en processen. Het is spannend maar het werkt geweldig! Het levert veel op en komt ten goede aan Ons Overijssel en uiteindelijk aan ons allemaal – daar doen we het voor!” Aldus Monique van Haaf.