De VVD komt op voor de automobilist

Tijdens de Statenvergadering van woensdag jongstleden heeft de VVD met succes een amendement ingediend die oproept een wijziging aan te brengen in de Integrale Netwerkvisie ter voorkoming van een forse stijging van het parkeertarief in Zwolle, Deventer en Enschede. 

De provincie wilde dat gemeenten in de drie grote Overijsselse steden hun parkeertarieven in de binnensteden flink verhoogden om inwoners te stimuleren de fiets te pakken of gebruik te maken van het openbaar vervoer. De VVD is van mening dat de burger zelf mag bepalen met welk vervoermiddel zij naar de binnenstad gaat. 
De provincie gaat, door zich te mengen in het betaald parkeerbeleid, op de stoel zitten van de gemeenten en dat gaat de VVD echt te ver. ‘Het tarievenbeleid voor parkeren is een gemeentelijke taak, laten we ‘m daar ook houden’, aldus Statenlid Gert Brommer. 

Ook wordt er op initiatief van de VVD een onderzoek gestart naar de effecten van kilometerheffing op vrachtwagens. Gert Brommer vraagt zich af wat de gevolgen zijn voor de regionale economie en voor de infrastructuur wanneer deze kilometerheffing op snelwegen daadwerkelijk wordt doorgevoerd. De VVD wil daarom dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat een onderzoek start naar de effecten van rekeningrijden. Gedeputeerde Boerman heeft toegezegd de lobby in te zetten richting het Rijk. 

Brommer is blij met de geboekte successen en de steun van zowel coalitie- als oppositiepartijen, je kunt het immers niet alleen!