VVD heeft ingestemd met groeistop op de geitenhouderij

Provinciale Staten van Overijssel heeft woensdag jongstleden ingestemd met een groeistop op de geitenhouderij. Geitenhouders in Overijssel mogen de komende zes maanden niet uitbreiden, ook is nieuwvestiging niet mogelijk. 

 

Het besluit is genomen nadat eerder dit jaar de provincie Utrecht en ook gemeenten in Zuid-Holland en Limburg al een geitenstop hadden afgekondigd. Daarvoor hebben de provincies Gelderland en Noord-Brabant al een geitenstop ingesteld. Daardoor bestaat de kans dat bedrijven uit die gebieden uitwijken naar Overijssel. Dat waterbedeffect wil Overijssel met de geitenstop voorkomen. 

 

Een andere reden voor de stop is dat het aantal geiten in heel Nederland, en zeer waarschijnlijk ook in Overijssel, stijgt. Er is nader onderzoek nodig om achter de precieze oorzaken van het gezondheidsrisico rondom geitenhouderijen te komen. Dat onderzoek wordt naar verwachting in 2020 afgerond. Zolang er onduidelijkheid bestaat over de precieze oorzaken, is het vanuit het voorzorgprincipe nodig dat het aantal gehouden geiten in de provincie niet verder toeneemt.

 

Het is een vervelende maatregel waarbij ingegrepen wordt op bedrijfsvoering, maar op dit moment het meest verstandig en noodzakelijk.