Ruimte op de oververhitte woningmarkt

De landelijke VVD wil samen met het CDA ruimte scheppen op de woningmarkt. Ze hebben samen een motie ingediend om dit te realiseren. Ook in Overijssel zien we een krapte ontstaan. Op bepaalde plaatsen in onze provincie is er een grote vraag naar woningen, maar duurt het lang om deze daadwerkelijk te realiseren. Niet alleen is het voor bouwbedrijven lastig om aan personeel te komen, ook zijn er procedures die snelheid in de weg staan. 

‘Een belangrijke oorzaak hiervan is ‘de voet op de rem’ door de zogeheten ladder voor duurzame verstedelijking. De ladder brengt in de praktijk veel onderzoek, bureaucratie en lange procedures met zich mee waardoor veel kostbare tijd verloren gaat’ zegt Tweede Kamerlid Bouwen en Wonen, Daniel Koerhuis. De landelijke VVD roept in haar motie op te onderzoeken of woningbouw uit de ladder voor duurzame verstedelijking kan worden gehaald, zodat er meer bouwplannen gemaakt kunnen worden waardoor het tekort aan woningen sneller wordt opgelost.

De VVD Overijssel is ook van mening dat iedereen een passend huis moet kunnen vinden dat aan zijn leef –en woonwensen voldoet. 'Wij ondersteunen deze motie dan ook van harte, een mooie stap om wachtlijsten voor woningen op te lossen en te kijken naar de echte behoefte aan woningen in steden en dorpen’, aldus Statenlid Jeannette Rikkink.