De VVD maakt zich grote zorgen over de opmars van de Afrikaanse varkenspest

De VVD maakt zich grote zorgen over 'de niet te stuiten opmars van de Afrikaanse varkenspest' als gevolg van de diverse nieuwsberichten over de opkomst en besmetting van de wilde zwijnen. 

"Een haard bij ons zou heel zware gevolgen hebben voor onze varkenshouderij”, aldus portefeuillehouder Henk Veltkamp. “Het virus verspreidt zich via everzwijnen en door transport en daardoor kan de varkenspest heel snel in onze contreien opduiken". Gisteren werd bekend dat twee wilde zwijnen in de Belgische provincie Luxemburg de Afrikaanse varkenspest onder de leden hebben. 

De VVD heeft hierover Schriftelijke Vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten, waarin gevraagd wordt naar duidelijkheid over de huidige maatregelen en welke eventueel aanvullend nodig zijn om besmetting te voorkomen. De VVD wil graag dat de agrarische sector, transportbedrijven en de terrein beherende organisaties hierbij betrokken worden.