Monique van Haaf ook door de leden gekozen als VVD-lijsttrekker

De Overijsselse leden van de VVD hebben unaniem de voordracht van Monique van Haaf als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019 gesteund.

Dat gebeurde tijdens een drukbezochte algemene ledenvergadering in Deventer. Van Haaf, momenteel lid van Gedeputeerde Staten van Overijssel, toonde zich dankbaar voor het in haar gestelde vertrouwen. In haar dankwoord zei ze zich in te zullen zetten voor heel Overijssel. Ze sprak daarbij de verwachting uit te kunnen rekenen op de steun van iedereen in de provinciale VVD: ‘We doen het samen.’