Het bestuur van de VVD Regio Oost draagt Monique van Haaf voor als lijsttrekker in Overijssel

Monique van Haaf gaat, als het aan het bestuur van de VVD Regio Oost ligt, de lijst voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 20 maart 2019 aanvoeren.

Van Haaf is sinds maart 2015 lid van Gedeputeerde Staten van Overijssel waar zij verantwoordelijk is voor de portefeuille Ruimte (ontwikkeling/ordening), Wonen, Grondbeleid, Handhaving en Financieel toezicht. Monique werkte in verschillende functies in het bedrijfsleven, voordat ze actief werd binnen de VVD.

Over de politieke koers van de VVD is Van Haaf duidelijk: ‘We zijn er voor Overijssel en niet andersom. We faciliteren en helpen, en nemen als dat mogelijk is hindernissen weg, maar hebben als provincie vooral een faciliterende rol’. Monique is een grote voorstander van het faciliteren van ‘Bottom-Up’ initiatieven. ‘De Overijsselaar kan zelf heel goed bepalen wat hij belangrijk vindt, voor zichzelf en voor zijn omgeving’. Volgens Van Haaf zit Overijssel vol mogelijkheden: ‘De mensen zijn gewend aan hard werken, ze willen vooruit. Dat ondersteunen wij van harte. We hebben momenteel economisch gezien de wind in de zeilen maar dit betekent niet dat we achterover kunnen leunen, integendeel, laat ondernemers ondernemen en verminder daar waar mogelijk overbodige regels. Ondernemers moeten de ruimte krijgen om zich in Overijssel te vestigen, te groeien en uit te breiden.

De leden van de VVD in Overijssel bepalen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 4 september aanstaande of ze de voordracht volgen.