De wolf is definitief terug in Overijssel

Nu er uit DNA-onderzoek blijkt dat de 26 schapen in Lierderholthuis daadwerkelijk zijn doodgebeten door een wolf moeten we als politiek de handschoen oppakken aldus portefeuillehouder Henk Veltkamp. ‘Vooropgesteld is het natuurlijk een compliment voor het huidige natuurbeleid dat de wolf zich thuis voelt in Nederland maar we moeten te allen tijde zien te voorkomen dat er een tweespalt ontstaat tussen de voor- en de tegenstanders van de wolf’.

De VVD heeft samen met het CDA haar zorgen geuit aan gedeputeerde Hester May en haar gevraagd de zorgen te delen met de andere gedeputeerden omdat het gaat om provincie-overstijgende problematiek. Hester May heeft laten weten dat er in IPO-verband versneld wordt gewerkt aan een ‘Wolvendraaiboek versie 2’. Dit draaiboek wordt begin oktober gepubliceerd. Hierin zullen aanvullend beleid en maatregelen worden uitgewerkt die in overleg met de stakeholders tot stand komen.

Bij beide partijen is er het volste vertrouwen dat gedeputeerde Hester May dit oppakt maar om één en ander kracht bij te zetten heeft de VVD samen met het CDA een agenderingsverzoek ingediend om een brede maatschappelijke discussie te starten over de toekomst van de wolf in Overijssel. Met name de veiligheid van mens en dier op het platteland als de schadebestrijding zijn voor de VVD belangrijke thema’s in deze discussie.