Samen met de UT werken aan kleinschalige opslag energie

We weten heel goed hoe we duurzaam energie op kunnen wekken, maar voor een geslaagde energietransitie moeten we die ook op kunnen slaan. VVD-Statenlid Roeland Fens wil daar samen met de UT mee aan de slag. De oplossing: kleinschalige opslag.

‘Grote energiemaatschappijen krijgen als de zon schijnt heel erg veel stroom terug van mensen die zonnepanelen op hun dak hebben liggen,’ zegt Fens. ‘Het probleem is de verwerking. Het zou daarom handiger zijn als we de stroom die we niet direct gebruiken decentraal kunnen opslaan, gewoon in de eigen buurt.’

Daar komt nogal wat bij kijken: ‘Afgezien van de keuze van opslag, dat kan in lithium-ion batterijen zijn of op een andere wijze, gaat het ook om de veiligheid. Er zijn al branden geweest door overbelasting en dat wil je natuurlijk niet. Ook zullen we moeten kijken daar ruimtelijke ordening en efficiëntie.’

De oplossing zit wat Fens betreft niet in het opstellen van allerlei regeltjes: ‘Daarmee belemmer je eerder de transitie. We willen de Overijsselaars een infrastructuur kunnen bieden, waarmee ze het zelf efficiënt en veilig kunnen organiseren. Het is dus niet vastleggen, maar faciliteren.’

Daar is enige haast bij geboden, want de ontwikkelingen bij de energietransitie gaan razendsnel: ‘De bereidheid om aan de transitie mee te werken neemt sterk toe. Het is van belang dat we als provincie niet achter de feiten aanhollen, maar de Overijsselaars juist helpen de energietransitie te realiseren. We zijn dan ook blij dat gedeputeerde Traag mee wil werken aan het opzetten van een aantal Proeftuinen Decentrale Energie Infrastructuur. We hebben met de VVD een bezoek aan de Universiteit Twente gebracht en ze zijn daar enthousiast. Zo blijven we innovatief vooroplopen in Overijssel.’