Een oplossing voor langparkerende vrachtwagenchauffeurs

Vijf jaar geleden al vroeg de VVD aandacht voor de parkeerproblematiek aan de A1 bij grensovergang De Lutte. Langparkerende vrachtwagens zorgen daar nog steeds voor veel overlast. 

‘Vervoer over de weg is van groot belang voor de economie van de grensregio’, zegt VVD-Statenlid Gert Brommer. ‘De hele provincie is bovendien een belangrijke corridor voor goederenvervoer, maar dat heeft ook een keerzijde. Chauffeurs moeten zich houden aan regelgeving rond rij- en rusttijden. In het weekend en ’s avonds zijn de plekken die zijn aangewezen om te kunnen rusten vaak overvol, zodat noodgedwongen hun vrachtwagen neerzetten op plaatsen die daar niet voor geschikt en bedoeld zijn. Op locaties waar wordt geladen en gelost zijn bovendien vaak geen parkeervoorzieningen of verzorgingsgelegenheid.’

‘Overvolle parkeerplaatsen en wildparkeren leiden tot overlast en verkeersonveiligheid’, zegt Brommer. ‘We kunnen dat oplossen door het aanleggen van goede parkeervoorzieningen en verzorgingsplaatsen. Op die manier blijven we aantrekkelijk als hoogwaardig onderdeel van internationale verbindingen en dat is weer goed voor de Overijsselse economie en werkgelegenheid.’

Brommer wil nu dat de provincie Overijssel de problematiek in kaart brengt: ‘Een oplossing kan vervolgens worden gezocht in de ontwikkeling van private truckparkings. Daar zullen we met het Rijk en het bedrijfsleven dan over in gesprek moeten. Concreet hebben we onderwerp op de agenda gezet voor het mobiliteitsoverleg, zodat gemeenten, Rijk en het bedrijfsleven in gesprek kunnen gaan over de ontwikkeling van private truckparkings, hoe het gebruik ervan gestimuleerd kan worden en hoe handhaving op wildparkeren kan worden geïntensiveerd.’