Overijssel in beweging

Woensdag bespraken Provinciale Staten de Perspectiefnota, waarin lijnen worden uitgezet voor de toekomst van Overijssel. Fractievoorzitter Regien Courtz vindt dan ook dat er veel is om trots op te zijn in de provincie.

Courtz verwees in haar bijdrage naar het begin van de huidige Statenperiode, toen alles op alles moest worden gezet om de werkloosheid omlaag te krijgen. Dankzij een gezamenlijke inzet is dat ook gelukt: ‘Wij zijn dus blij met de inspanningen van dit college. Maar wij zijn met name onze ondernemers en inwoners dankbaar. Want zij zijn het die onze economie er uiteindelijk bovenop hebben geholpen. Die zijn blijven geloven en die de banen hebben gecreëerd.’

Belangrijk daarbij is het MKB, ‘banenmotor en ruggengraat van onze economie. Wij denken dat we hen verder kunnen faciliteren door hen mee te nemen in de kansen die digitalisering biedt - onder meer door het inrichten van een digitaal loketfunctie - en door hen bewust te maken van de gevaren van cybercriminaliteit.’

Bereikbaarheid

Onontbeerlijk voor een gezonde economie is een goede verkeersinfrastructuur. Bereikbaarheid heeft voor de VVD dan ook al heel lang prioriteit, zeker in Overijssel, dat veel te danken  heeft aan zijn gunstige ligging: ‘Om deze positie te bewaren - of misschien terug te verdienen - moet de druk worden verlaagd. Wij zien de wegen dichtslibben, de treinen vollopen. Pleisters plakken voldoet niet meer, er zijn structurele ingrepen nodig, met naast innovatieve oplossingen zeker ook investeringen in asfalt.’ Ze noemt expliciet de N35 tussen Zwolle en Twente: ‘Het wordt echt tijd dat je daar vlot en veilig kunt doorrijden.’

Vitale steden

Courtz besteedde ook ruim aandacht aan de steden, centra van regionale economie, waar veel Overijsselaars wonen en werken: ‘Wij zien de steden als de huiskamers van Overijssel. Waar iedereen zich prettig voelt, waar het veilig is en waar het bruist. Wij willen ook de komende periode blijven investeren in die vitale steden.’

Energie

De VVD ziet een rol voor de provincie waar het gaat om energietransitie, klimaatmitigatie en klimaatadaptatie: ‘Abstracte begrippen die voor onze inwoners tastbaar worden als het gaat om zonnepanelen op hun eigen huis, om het installeren van een warmtepomp, om het aanschaffen van een elektrische auto. Als provincie kunnen we bijdragen aan het ontwikkelen van decentrale en kleinschalige energieopslag, waar de UT al aan werkt.’

Right to challenge

De Overijsselaar is de komende jaren als het aan de VVD ligt ook nadrukkelijk zelf aan zet: ‘We vinden het belangrijk dat we onze inwoners en ondernemers uitdagen en ruimte geven. In het regeerakkoord wordt dat “right to challenge” genoemd. We willen graag een provinciale regeling, die in de geest van het “Right to challenge”-principe inwoners en ondernemers uitdaagt met initiatieven te komen en actief mee te denken. De Commissaris  van de Koning heeft ons daarvoor uitgenodigd tijdens de behandeling en de komende periode gaan we hier graag dan ook graag over in gesprek.’

Trots

De VVD is vooral trots: ‘Trots dat ons perspectief vandaag de dag goed is. Trots dat wij daar vanuit dit huis een steentje aan hebben mogen bijdragen. Maar vooral trots dat onze inwoners en ondernemers deze beweging in gang hebben gezet. Wij kunnen dit nu ondersteunen. Met slimme investeringen. Investeringen waar onze inwoners iets aan hebben. Om zo onze provincie verder te laten groeien, bloeien en bewegen. Waar onze inwoners fijn wonen, een baan hebben en zich veilig voelen. Een bereikbare provincie, waar we initiatieven waarderen en durven te investeren in de toekomst.’


Lees hieronder de hele bijdrage.