Onderzoek wat nodig is om onze binnensteden verder te vitaliseren.

Het zindert in de provincie! Het is inspiratie, ontmoeting, hoopvolle stemming, posititviteit... Iedereen voelt dat steden en dorpen weer kunnen gaan bruisen! Maar dat gaat niet vanzelf. Ondernemers, inwoners, gemeenten en de provincie prikkelen elkaar om samen de centra weer aantrekkelijk te maken. VVD-Statenlid Jeannette Rikkink roept in een motie samen met CDA, D66, CU, GL, 50+, PvdA en SGP op nu al te inventariseren welke instrumenten en investeringen daarvoor nodig zijn.

Elk leegstaand pand in dorp- of stadsgebied biedt een nieuwe kans, kansen die we met beide handen moeten aangrijpen. Nieuwe bestemmingen creëren, bijvoorbeeld wonen en werken of een B&B in een voormalige winkel in de aanloopstraten naar het centrum. Geef een (leegstand) pand weer een nieuwe functie en de binnenstad meer kracht!

Juist door de samenwerking tussen inwoners, ondernemers, gemeenten en de provincie kunnen voorzieningen in steden en dorpen in stand worden gehouden. Deze samenwerking komt tot stand in het project ‘De Woonkeuken’, onder aanvoering van onze eigen gedeputeerde Monique van Haaf. Mooie initiatieven, van onderop, worden hiermee gestimuleerd en ondersteund door middel van een stadscheque. Ben je benieuwd naar dit mooie project, neem dan een kijkje op de website van de Woonkeuken.

Mijn oproep hierbij is: Durf buiten de oude kaders te denken en laten we samen sprankelende centra bouwen. Ook in de volgende Statenperiode zullen we hiervoor (financieel) aan de lat staan. Aan de VVD-Statenfractie zal het niet liggen. Wij zijn voor innoveren & inspireren, durf en lef, met als gevolg nieuw elan in onze steden en dorpen!

We hebben daarom samen met CDA, D66, CU, GL, 50+, PvdA en SGP een motie ingediend. Daarin vragen we aan Gedeputeerde Staten om onder meer op basis van een evaluatie van de Stadsbeweging te onderzoeken welke instrumenten en investeringen de komende jaren en op langere termijn aanvullende nodig zijn, om de vitaliteit van de binnensteden in Overijssel te optimaliseren.

'Mooi dat er initiatief is genomen door de VVD en andere partijen om de stadsbeweging nog steviger neer te zetten voor de komende jaren', zegt Van Haaf. 'Het succes van de Stadsbeweging en de investeringen van de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) maken binnensteden vitaler. Daar hebben ook de ondernemers, bewoners en wethouders goede ideeën voor aangedragen. Samen realiseren we die!'!