Komst wolf vraagt om brede dialoog

Door 26 doodgebeten schapen in Lierderholthuis werd Overijssel met de neus op de feiten gedrukt: de wolf is hoogstwaarschijnlijk terug en dat is niet alleen maar positief. De VVD vindt het nu de hoogste tijd om samen na te denken over aanpassing van het natuurbeleid.

Op zich is het goed nieuws dat de wolf zich hier klaarblijkelijk thuis voelt, zegt VVD-Statenlid Henk Veltkamp: ‘Ons natuurbeleid werkt, maar dit soort incidenten kan zich daartegen gaan keren. Je merkt dat er onrust ontstaat in de samenleving.’

Veltkamp is bang dat door dit soort incidenten het draagvlak voor het provinciale natuurbeleid een knauw kan krijgen: ‘Die emoties hebben de potentie om uit te groeien tot dezelfde polarisering als bij de grote grazers in de Oostvaardersplassen, waar het beleid van provincie en Staatsbosbeheer uiteindelijk op geen enkel draagvlak meer kon rekenen. Dan gaat het om veel meer dan alleen de wolf, dan staat het hele natuurbeleid op de tocht.’

Namens de VVD heeft Veltkamp Gedeputeerde Staten gevraagd een brede dialoog te starten over hoe we moeten omgaan met de wolf: ‘De wolvenexperts Prof. C. Smit, Prof. D. Kuiper en A. van Ginkel pleitten daar onlangs voor in NRC Handelsblad. Het eerste wat we nodig hebben is duidelijkheid over de schapen in Lierderholthuis. De wil om te komen tot een breed gedragen oplossing is aanwezig. Alleen als we die dialoog transparant voeren en duidelijk zijn over de kosten kunnen we polarisatie tussen voor- en tegenstanders voorkomen.’