CDA en VVD pleiten voor oplossen alle knelpunten in N35

Coalitiepartners CDA en VVD dringen er bij het college van Gedeputeerde Staten op aan dat zij afspraken maken met het ministerie over het oplossen van de knelpunten in de N35 die in de huidige plannen voor deze weg niet worden opgelost. ‘Wij willen dat de gehele N35 wordt ingericht als een stroomweg met 2x2 rijstroken, ongelijkvloerse kruisingen en een maximumsnelheid van 100 km/uur tussen Zwolle en Almelo’, aldus de woordvoerders van CDA en VVD.

Tussen Zwolle en Wijthmen en tussen Wierden en Nijverdal wordt door het ministerie geld beschikbaar gesteld om de knelpunten op te lossen. Voor knooppunt Raalte is 50 miljoen beschikbaar om de veiligheid en doorstroming te verbeteren.

Maar tussen Wijthmen en Nijverdal blijft nog een aantal grote knelpunten over, zoals bij Mariënheem en Haarle. ‘Met het vooruitzicht dat de Staten extra geld beschikbaar gaan stellen voor de regiodeals, vinden we het van groot belang dat er voor de N35 aanvullende afspraken gemaakt gaan worden’’, leggen Gert Brommer van de VVD en Bart van Moorsel van het CDA uit.