Het glas is halfvol

Tijdens de Statenvergadering van woensdag 23 mei stond het Jaarverslag 2017 op de agenda. Hèt moment om terug te blikken op 2017. Daar hoort bij dat we naar de cijfers kijken, maar minstens zo belangrijk is de kwalitatieve score: hebben wij Overijssel weer een stukje mooier, beter en/of fijner kunnen maken voor onze inwoners het afgelopen jaar?

We hebben met 484 miljoen EUR een hoop te besteden gehad in 2017. Veel geld, veel mogelijkheden om goede dingen te doen. En naar de mening van de VVD-fractie hebben we dat ook gedaan het afgelopen jaar.

Het resultaat over 2017 bedraagt bijna 60 miljoen EUR. Wat de VVD betreft is de verklaring op dit punt helder.

 • Wij zien geen reden tot zorg, eerder tot optimisme.
 • Hoe wij deze middelen opnieuw gaan inzetten ten behoeve van onze inwoners, bespreken we heel graag binnenkort bij de behandeling van de Perspectiefnota.

In 2017 – zo gaven we bij de begroting eind 2016 aan –  wilden wij investeren in werk, leefbaarheid en een goed bestuur.

In 2017 trok de economie aan en is de werkloosheid flink gedaald - ook in Overijssel. Overigens realiseren wij ons heel goed dat meer partijen en factoren een rol spelen en wij als provincie niet alles in de hand hebben, maar we hebben wel kunnen bijdragen.  

Ik vind het wel aardig om een aantal zaken te benoemen:

 • De effort die besteed is aan de snelle groeiers, wat goed loopt en waar een tweede tranche start.
 • Zichtbaar de bouw bij Almelo op het RBT.
 • Het vliegwieleffect van evenementen zoals Ribs en Blues van afgelopen weekend, met 45.000 bezoekers.
 • En ook de stijging van het aantal toeristen in Overijssel in 2017.
 • Dit draagt niet alleen bij aan onze economie, maar maakt onze provincie ook aantrekkelijk.

Dat hebben we ook op andere manieren gedaan in het afgelopen jaar.

 • De stadsbeweging is een mooi succes. Waarbij we letterlijk zien dat leegstaande panden gevuld worden, waardoor een binnenstad meer en meer vitaal wordt. Mooi om te zien dat er van buiten onze provincie ook interesse voor het concept is en wij zo niet alleen Overijssel mooier maken maar ook daarbuiten een steentje kunnen bijdragen.
 • Ook hebben we stappen gezet rondom Milieu en Energie, in uitvoering – denk aan de start en inmiddels realisatie van het enorme zonnedak bovenop de Scania fabriek in Zwolle – maar ook in bewustwording.
 • Allemaal concrete zaken die Overijssel vitaler maken en klaarmaken voor de toekomst.
 • Dat geldt ook voor een ander concreet project: de N35, waar ook zichtbaar aan de toekomst wordt gewerkt.
 • En nogmaals veel doen we niet alleen, maar samen met andere partijen, zoals dat ook geldt bij de groene tafels.

Zo zou ik nog meer kunnen noemen en ik zou ook dingen kunnen benoemen die nog niet volledig gerealiseerd zijn of waar uitdagingen liggen. Maar wij hebben vertrouwen in de aanpak. 

Het glas is wat de VVD betreft meer dan halfvol. 2017 was in vele opzichten een goed jaar voor Overijssel!