VVD, PVV en 50PLUS willen rol Provincie in aanpak appende automobilisten

De Provincie werkt dagelijks aan het veiliger maken van provinciale wegen. Toch neemt het aantal ernstige ongelukken toe. Weggebruikers zelf blijken een risicofactor van belang. De VVD, PVV en 50PLUS willen daarom dat strenger wordt gehandhaafd op hun gedrag achter het stuur.

‘Ik zit veel op de weg en zie iedere dag wel iemand met honderd per uur appen achter het stuur’, zegt VVD-Statenlid Gert Brommer. ‘Dat is verboden, maar sommige mensen doen het toch. Dat kan enorme gevolgen hebben, ook voor andere weggebruikers. Voorlichting is niet genoeg, de handhaving moet strenger. Daar heeft iedereen baat bij.’

Brommer beseft dat handhaving in eerste instantie bij het Rijk ligt: ‘Als Provincie leveren we door het verbeteren van wegen een bijdrage aan de verkeersveiligheid. De prioriteitenlijst die er dankzij de VVD is gekomen helpt daarbij. Maar handhaving is het sluitstuk van een integrale aanpak van verkeersveiligheid. We kunnen daarbij wel degelijk een rol spelen. Samen met mijn collega Hidde Heutink van de PVV en met 50PLUS roep ik daarom Gedeputeerde Staten op met de politie en het Openbaar Ministerie te bekijken in welke mate extra handhaving kan bijdragen aan verkeersveiligheid op provinciale wegen. Wellicht kunnen intensievere controles daar een bijdrage aan leveren.’