Voor een realistische aanpak van het plasticprobleem

Plastic is ook in Overijssel een probleem, maar dat kunnen we niet in ons eentje oplossen. VVD-Statenlid Roeland Fens pleit voor een brede en realistische aanpak: ‘Niet alle doelen kunnen we halen, wat telt is het streven. Elke stap is er één. Zaak is wel dat we zoveel mogelijk samenwerken met andere partijen.’ 

Afschaffen van plastic is volgens Fens nu geen haalbare kaart: ‘Veel kunststoffen zijn moeilijk vervangbaar, het wachten is op goede alternatieven. Bijvoorbeeld voor verpakkingen die voorkomen dat voedsel onnodig wordt weggegooid, worden gebruikt voor veilig vervoer van producten en beschermen tegen diefstal of beschadiging. Belangrijk is dat we een mentaliteitsverandering in gang zetten bij producenten, opslagbedrijven, vervoerders en consumenten.’

Oplossingen verwacht Fens onder meer door innovatie, waarbij bedrijfsleven en wetenschap samenwerken: ‘We denken niet alleen aan alternatieven voor plastic, maar ook aan nieuwe mogelijkheden tot hergebruik van dit materiaal. Een positieve stimulering vanuit de overheid kan hierbij goed werken. De Universiteit van Twente, Het Saxion, het Agro Food Lab en het Polymer Science Park kunnen hier een belangrijke rol in vervullen.’

Realisme gaat wat Fens betreft voor idealisme: ‘Plastic uit het buitenland drijft via rivieren Overijssel binnen. We moeten ook niet te snel verwachten dat alles en iedereen circulair werkt, de vraag is of we dat binnen korte tijd kunnen regelen. Mensen blijven immers mensen. Stap voor stap is de effectiefste methode.’

Met ministers als Nijpels en Winsemius heeft de VVD altijd al voorop gelopen in de strijd voor een schoner leefmilieu, zegt Fens: ‘Die koppositie willen we vasthouden, ook in Overijssel. We steunen daarom het voorstel om twee ton te steken in het terugdringen van plastic, maar verwachten wel dat wordt ingezet op haalbare doelen. Daar zullen we scherp op blijven letten.’