Schrap leges vergoeding faunaschade

Eigenaren en gebruikers van grond in Overijssel die schade ondervinden door wilde dieren kunnen daarvoor een vergoeding krijgen. Dienen ze daarvoor een aanvraag in, dan moeten ze leges betalen. Ook geldt een eigen risico. VVD-Statenlid Henk Veltkamp wil iets aan die onevenredige benadeling doen.

Faunaschade is de schade die dieren toebrengen aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren. Denk daarbij aan een vos die kippen doodbijt of wilde zwijnen die maïspercelen vernielen.

‘Voordat iemand die zogenaamde faunaschade vergoed krijgt, moet hij eerst 300 euro leges betalen’, zegt Veltkamp. ‘Ook geldt een eigen risico van 5%, met een maximum van 250 euro. Dat betekent dus eerst twee keer betalen, alleen om je aanvraag in behandeling te laten nemen. We stellen nu voor de regeling zo aan te passen, dat de leges per saldo niet meer voor rekening komen van de eigenaren en gebruikers. In een motie vragen we het college om daarvoor met een werkbaar plan te komen.’