Essentiële rol Universiteit Twente in halen energieopgave

De Provincie Overijssel heeft vorig jaar oktober in het Programma Nieuwe Energie vastgelegd dat in 2023 minimaal 20% hernieuwbare energie wordt gerealiseerd. Bij het halen van dat doel kan de Universiteit Twente (UT) een essentiële rol spelen, merkte de Statenfractie tijdens een werkbezoek afgelopen woensdag, samen met VVD-fracties uit Drenthe, Gelderland, Enschede, Losser, Rijssen-Holten en Wierden-Enter te gast op de Universiteit Twente (UT), om zich daar op de hoogte te stellen van de jongste technologische ontwikkelingen waar daar aan wordt gewerkt.

De dag startte met een rondleiding in het Virtual Reality Lab van het Fraunhofer Project Center. Dat behoort wereldwijd tot de toonaangevendste onderzoeksinstellingen, met onder andere 66 instituten in Duitsland. Fraunhofer is Europa’s grootste non-profitorganisatie voor toegepast onderzoek en heeft een sterkte internationale reputatie. De samenwerking tussen de Universiteit Twente en het Fraunhofer Project Center is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van Twente als technologische topregio.

‘s Middags werd het gezelschap meegenomen in de wereld van technologieën voor een transitie naar groene en gedistribueerde energiesystemen. ‘Overijssel staat net als Drenthe en Gelderlan een enorme energieopgave’, zegt het Overijsselse VVD-Statenlid Yvonne Koolhaas. ‘In Overijssel ligt al een plan, dat in oktober is vastgesteld door Provinciale Staten. Dit Programma Nieuwe Energie Overijssel heeft als doel in 2023 ten minste 20% hernieuwbare energie te realiseren. Verder kijken dan wind- en zonne-energie is daarvoor een must. Bij een toekomstig verbruik van 2400 Petajoule hebben we anders in Nederland 90.000 windmolens, 600.000 hectare zonnevelden of 240 miljoen huizen met zonnepanelen nodig.’

De hoogleraren van de UT zien veel in het decentraliseren van de energievoorziening en het bouwen van proeftuinen, zegt Koolhaas: ‘Niet langer achter de tekentafel blijven zitten maar de mouwen opstropen en beginnen, luidt hun advies. Als we achterover blijven leunen worden de energiedoelstellingen waarschijnlijk niet gehaald.’

Vanuit de Universiteit werd een oproep gedaan om de overheid, wetenschap en ondernemers meer te laten samenwerken, iets wat de VVD-Statenfractie toejuicht. ‘Dit bezoek gaat zeker een vervolg krijgen’, aldus Roeland Fens, woordvoerder Milieu en Energie.