Uitstel opening Lelystad Airport verstandig besluit

Minister Van Nieuwenhuizen heeft de opening van Lelystad Airport zeker een jaar uitgesteld. ‘Een verstandig besluit’, zegt de Overijsselse VVD-fractievoorzitter Regien Courtz.


Sinds werd besloten tot uitbreiding van het vliegveld, heeft de Overijsselse VVD de gevolgen aangekaart voor mensen die onder de aanvliegroutes wonen. ‘Vliegverkeer is belangrijk voor een open, internationale economie’, zegt Courtz. ‘Maar dat mag natuurlijk niet ten koste gaan van de kwaliteit van leven. We hebben het dan onder meer over de Zwolse wijk Stadshagen, de Kop van Overijssel en het Vechtdal. Voor ons is het een voorwaarde dat Lelystad Airport pas open kan als de geluidsoverlast tot een minimum kan worden beperkt. Als daarvoor uitstel nodig is vinden wij dat niet meer dan normaal, mensen moeten fijn kunnen wonen in Overijssel.’

 

Het uitstel kan worden gebruikt om duidelijkheid te verkrijgen en belangen mee te nemen, zodat de routes zo min mogelijk overlast opleveren: ‘Daar pleiten wij al langere tijd voor. Helemaal geen uitbreiding is geen werkbare optie, we hebben nu eenmaal die capaciteit nodig. Maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Daar werken we nu samen met Den Haag en met betrokken Overijsselse raadsfracties aan. Dit soort processen vergt alleen tijd en geduld, want er is geen simpele oplossing die alle belangen meeneemt.’

 

Courtz noemt het goed en dapper dat de minister de juiste afweging maakt: ‘Ze gaat voor zorgvuldigheid en neemt hiervoor de tijd. Sinds ze dit dossier heeft overgenomen heeft ze zich terdege laten informeren door bewoners en andere betrokkenen. We hebben er alle vertrouwen in dat ze met een oplossing komt.