Provincie presenteert concept ‘De Woonkeuken’ aan Tweede Kamerleden

Een beproefd samenwerkingsconcept uit Overijssel streek onlangs neer in Nieuwspoort in Den Haag. Tien Tweede Kamerleden namen actief deel aan de bijeenkomst ‘op locatie’ van De Woonkeuken, een door de provincie Overijssel ondersteund samenwerkingsverband. Hierin werken professionals vanuit verschillende disciplines en het bedrijfsleven samen aan de Overijsselse bouwopgave en de transformatie van leegstaand vastgoed.

 

VVD-gedeputeerde Monique van Haaf: ‘De essentie van De Woonkeuken is dat we met elkaar ervaring delen en met lef experimenteren. Zo kunnen we inspelen op de grote veranderingen waar we in Overijssel voor staan, zoals op het gebied van energie, vergrijzing en klimaatverandering.’ De Kamerleden waren onder de indruk van de samenwerkingsbereidheid in Overijssel en enthousiast over de grensverleggende initiatieven die voortkomen uit De Woonkeuken.

 

De woningmarkt in het oosten van het land is een andere dan die in de Randstad. De Overijsselse Woonkeuken zet in op circulair bouwen, adaptief plannen en inclusief organiseren. Van Haaf: ‘Het betekent dat we inzetten op hergebruik van materialen en grondstoffen in de bouw, maatregelen treffen om optimaal in te spelen op veranderingen, zoals vergrijzing, krimp en effecten van het klimaat. Daarbij willen we het unieke van Overijssel, de balans tussen stad en land, behouden en versterken”. De Kamerleden uitten zich allen positief over de Overijsselse energie en manier van werken. Een aantal gaat actief meedoen aan de Woonkeuken en plant werkbezoeken in. Een goed teken, aldus Van Haaf: ”Dan kunnen we ook echt het verschil maken in de praktijk”.

 

VVD-fractievoorzitter Regien Courtz waardeert de Haagse aandacht: ‘Overijssel als innovatieve hotspot kan een voorbeeld zijn voor de rest van het land. Het stimuleert ons bovendien op de ingeslagen weg door te gaan.’